Szkolenie teoretyczne PPL(A)

Szkolenie lotnicze na licencje turystyczną rozpoczyna się od kursu teoretycznego, który wprowadza w tajniki wiedzy lotniczej. Zajęcia odejmują zagadnienia z nawigacji, meteorologii, budowy samolotu  i wielu innych tematów pozwalających zapoznać się z zasadami poruszania się w przestrzeni powietrznej. Dopiero po ukończeniu części teoretycznej można wsiąść do samolotu rozpoczynając cześć praktyczną szkolenia jako pilot-uczeń.

Informacje ogólne:

Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie intensywnego kursu „distance learning” obejmującego 75 godzin wykładów zorganizowanych w 6 zjazdów weekendowych oraz 25 godzin nauki własnej wspartej autorskim systemem elearningu Unitedsky.

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i znawcy tematyki lotnictwa cywilnego.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym zdawanym w siedzibie Unitedsky (powyżej 75%). Pozytywne zaliczenie całego kursu poświadczane jest stosownym certyfikatem gratyfikowanym przez ULC i daje możliwość rozpoczęcia szkolenia praktycznego w IBEX-U.L Sp. z o.o.* lub w innym wybranym przez siebie Ośrodku.

Miejsce:

Sala konferencyjna Unitedsky, lotnisko EPBC, ul. Księżycowa 3, Warszawa

Termin:

Patrz „oferta szkoły” / szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w momencie zapisu na szkolenie

Cena:

Koszt szkolenia teoretycznego w wysokości 2100 PLN netto * obejmuje:

  • 96 godzin wykładów
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców w wersji elektronicznej
  • dostęp do bazy e-learning (+ baza pytań LKE)
  • egzamin końcowy
  • serwis kawowy każdego dnia szkolenia

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Kontakt