latanie-wysoko-o-zmierzchu-komercyjny-samolot-oswietlony-generowany-przez-sztuczna-inteligencje
SZKOLENIE TEORETYCZNE

ATPL Airline Transport Pilot License
€1500

DLA KOGO:

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom PART FCL, Rozporządzenie UE nr 1178/2011 regulującym tryb szkoleń lotniczych, osoby posiadające ważną licencję PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A).

Tryb mieszany:
 • wykłady – 101 godzin zajęć,
 • e-learning – 551 godzin szkolenia na nowoczesnej platformie CBT firmy Evionica,
 • zajęcia 100 KSA,
 • self-tests oraz progres tests – testy sprawdzające nabytą wiedzę,
 • 3 tygodnie konsultacji – tydzień konsultacji po każdym z trzech modułów.

Łącznie szkolenie trwa 168 dni, dzięki czemu Studenci otrzymują skondensowaną dawkę wiedzy w stosunkowo krótkim czasie.

Organizacja szkolenia:

Nauka podzielona jest na trzy moduły. Każdy z nich składa się z kilku przedmiotów przerabianych jako e-learning i self-testy sprawdzające. Po ich zakończeniu jest tydzień na konsultacje, podczas których można wyjaśnić kwestie, jakie tego wymagają. Moduł kończy się dwoma weekendami zajęć stacjonarnych, podczas których m.in. wykonuje się zadania grupowe i otrzymuje ocenę zwrotną od instruktora (ze wskazaniem predyspozycji, dobrych i słabszych stron), dzięki czemu wiadomo, nad czym jeszcze pracować. Po zakończeniu modułu rozpoczyna się następny.

Dzięki takiej organizacji szkolenia, nie musisz już czekać do jego zakończenia, by uzyskać zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminów ATPL w ULC (tak jest w większości szkół latania). Po zakończeniu każdego modułu uzyskujesz zaświadczenie cząstkowe, więc już po 7 tygodniach od rozpoczęcia szkolenia, możesz rozpocząć zdawanie egzaminów w ULC.

Podczas szkolenia w UnitedSky kładziemy duży nacisk na przedmioty obliczeniowe (nawigacja ogólna, procedury operacyjne, planowanie i monitorowanie lotu, masa i wyważenie), ale kurs obejmuje również zajęcia z takich przedmiotów jak:

 • prawo lotnicze;
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy;
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie;
 • osiągi;
 • człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • meteorologia;
 • radionawigacja;
 • zasady lotu
 • łączność.

Zajęcia prowadzą aktywni piloci liniowi, kontrolerzy i specjaliści zawodowo zajmujący się danym tematem.

Co po szkoleniu?

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do egzaminu teoretycznego do ATPL w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC). Po jego zdaniu można rozpocząć szkolenie praktyczne do licencji zawodowej CPL(A) oraz zdobywać uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień – zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL oraz CPL(A) + IR(A) + MEP(L) – stanowi tzw. licencję zamrożoną, uprawniającą do ubiegania się o uprawnienie na typ samolotu w załodze wieloosobowej.

Instagram