mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash
O NAS

UNITEDSKY

Od ponad dwudziestu pięciu lat ATO IBEX – U.L. prowadzi szkolenia lotnicze, a uzyskane wyniki stawiają organizację w czołówce firm szkoleniowych w Polsce. Wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych kursów oraz wysoka efektywność szkolenia, potwierdzone wysoką zdawalnością egzaminów LKE, nie zwalniają jednak Kierownictwa Spółki od poszukiwania nowych rozwiązań i dróg rozwoju.

Mając na uwadze zmieniające się potrzeby nie tylko polskiego rynku lotniczego, Zarząd IBEX – U.L. Sp. z o.o. podjął decyzję o reorganizacji działalności szkoleniowej, prowadzonej dotychczas dwutorowo; UNITEDSKY – szkolenia teoretyczne, IBEX – szkolenia praktyczne.

Od sierpnia 2019 roku ATO UNITEDSKY rozszerza swoją działalność o szkolenia praktyczne, które będą prowadzone w oparciu o dotychczasową wiedzę i doświadczenie strategicznego partnera – ATO IBEX – U.L. Reorganizacja ma celu ułatwienie dostępu do prowadzonych szkoleń poprzez rozszerzenie bazy szkoleniowej, oraz wprowadzenie systemu organizacji szkoleń, w którym przebieg zdobywania nowych kwalifikacji lotniczych będzie satysfakcjonujący zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych. Strategiczne partnerstwo IBEX – U.L. Sp. z o.o. i UNITEDSKY Sp. z o.o. będzie gwarancją, że wszystkie szkolenia będą prowadzone z troską o zachowanie najwyższych standardów, spełniając jednocześnie wysokie wymogi nadzoru lotniczego.

Według oceny Kierownictwa IBEX – U.L., podjęte działania nie tylko spotkają się z aprobatą środowiska lotniczego, ale będą kolejnym krokiem w kierunku rozwoju rynku szkoleń lotniczych w Polsce.