UnitedSky Sp. z o.o.

Centrum Szkolenia Lotniczego (ATO)
+48 501 409 787
[email protected]

Lotnisko Babice (EPBC) / ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa
NIP: 5222880607


Rekrutacja Studentów

Tuğrul Özdil
Manager Rekrutacji & Pilot Instruktor

+48 798 807 234
[email protected]

Skontaktuj się z nami

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych jest UNITED SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 3, 01-934 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000297808, posiadająca NIP: 5222880607, REGON: 141314166 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł (zwana dalej „Administrator”).
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wysłania informacji handlowych i marketingowych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wysyłki informacji (newslettera) na podany adres e-mail.

  5. Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody.

  6. Dane będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, etc.

  7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  a) dostępu do treści danych i ich poprawiania,

  b) odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem.

  c) usunięcia danych (bycia zapomnianym) po ustaniu okresu, dla którego przetwarzanie danych jest wymagane,

  d) przenoszenia danych, o ile dane są przetwarzane na podstawie zgody i w formie elektronicznej,

  e) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego,

  f) ograniczenia przetwarzania,

  g) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  9. Dane osobowe klienta nie podlegają automatycznemu profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływające.

  10. W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się skontaktować z administratorem danych osobowych.

  Instagram