To pierwszy szczebel Twojej lotniczej kariery jako pilota samolotowego. Uzyskanie tej licencji pozwala naprawdę na bardzo wiele. Możesz w dobrych warunkach atmosferycznych latać po całej Polsce, a nawet za granicę. Możesz lądować nie tylko na małych, sportowych lotniskach, ale także na dużych, komunikacyjnych. Możesz zabrać na lot swoją rodzinę lub znajomych. Możesz szkolić się do kolejnych szczebli lotniczego wtajemniczenia (CPL(A), IR(A), MEP(L), ATPL(A)). Jedyną wadą licencji turystycznej jest to, że ze swojego latania nie możesz czerpać korzyści materialnych.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 9 przedmiotów (Prawo lotnicze i procedury ruchu lotniczego, Ogólną wiedzę o samolocie, Osiągi i planowanie lotu, Człowiek-możliwości-ograniczenia, Meteorologia, Nawigacja, Procedury operacyjne, Zasady lotu i Łączność).

Szkolenie dostępne w wariantach: PPL(A) i PPL(H)

Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie intensywnego kursu „distance learning” obejmującego 100 godziny wykładów zorganizowanych w 6 zjazdów weekendowych. Tryb skrócony szkolenia składa się z 100 godzin wykładów oraz 19 godzin nauki własnej.

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i znawcy tematyki lotnictwa cywilnego. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik tego egzaminu oraz ukończenie całego kursu jest poświadczone stosownym certyfikatem i daje możliwość rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Termin: 6 zjazdów / sobota-niedziela
Cena: 2100 PLN + 23 % VAT
Miejsce: ul. Księżycowa 3, Lotnisko EPBC Warszawa Babice

Zgłoszenia i kontakt:
tel. 501-409-787
mail: [email protected]

Instagram