Projekt “Rest and Learn”

Spółka realizuje projekt „Rest and learn”, nr POPW.01.03.02-28-0005/20, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

  • Avista Consulting and Management Sp. z o.o. z Warszawy
  • Sea Development Sp. z o.o. z Kutna
  • ILC International Language Centre Poland Sp. z o.o. z. Warszawy
  • Unitedsky Sp. z o.o. z Warszawy

Celem projektu jest stworzenie, poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialno-prawne oraz inne działania wspólne, a także wdrożenie w miejscowości Ogonki w województwie warmińsko-mazurskim, na obszarze wiejskim, w okresie do 31.12.2021 r. 1 innowacyjnego, pakietowego i opartego na rozproszonej strukturze partnerów produktu sieciowego turystyki prozdrowotnej i kształcenia ustawicznego pn. “Rest and Learn”, bazującego na współpracy 4 przedsiębiorców pochodzących z sektora MŚP, z branży hotelarsko-gastronomicznej i edukacyjnej, którzy świadczyć będą usługi wchodzące w skład pakietu produktu, a przez to utworzenie min. 45 nowych miejsc pracy i osiągnięcie poziomu sprzedaży nowego produktu u konsorcjantów narastająco na poziomie min. 8447 pakietów pobytowo-szkoleniowych w okresie do 31.12.2024 r., co wpłynie na zwiększenie ich konkurencyjności.

 Wartość dofinansowania: 26 378 292,96 zł

Kontakt
Zaplanujmy wspólnie Twoją przyszłość!

    Administratorem danych osobowych jest UNITEDSKY SPÓŁKA z o.o., ul. Księżycowa 3, 01‑934 Warszawa. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    Spółka realizuje projekt „Rest and learn”, nr POPW.01.03.02-28-0005/20, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020