mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash
SZKOLENIE TEORETYCZNE

FI (A) _ Flight Instructor

Kurs będzie się koncentrował przede wszystkim na wszechstronnym omówieniu zasad właściwego nauczania i oceniania uczniów oraz kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy najlepszych instruktorów, którzy obiecali podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Stawiając na jakość naszego szkolenia przygotowaliśmy także dla Państwa zestawy ćwiczeń, które pomogą skutecznie przygotować się do przyszłej pracy instruktora.
Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało ok. 118 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak: techniki stosowanego nauczania, proces szkolenia, ocenianie i egzaminowanie uczniów, zagrożenia w symulowanych niesprawnościach podczas lotu, itp.
Zajęcia będą obywać się w małych grupach, aby umożliwić Państwu pełen kontakt z prowadzącym. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym.

Do szkolenia może przystąpić osoba, która spełnia wymogi wstępne według PART-FCL.

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia wymaganych warunków progowych:

 • ważną licencję pilota samolotowego CPL(A) lub dla uprawnienia FI(A)(R) licencję PPL(A) wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym z zakresu CPL(A) przed komisja LKE,
 • Książkę Lotów Pilota/Dziennik Pilota z poświadczonym aktualnym nalotem,
 • potwierdzenie odbycia lotu kontrolnego zgodnie z protokołem ULC pkt 10 str 3
 • właściwe ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.

Prowadzimy zapisy – Skontaktuj się z nami!

Warunki wstępne dla kandydatów na instruktorów wg PART-FCL

FCL.915 Warunki wstępne i wymagania dotyczące instruktorów:

Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI musi: 

a) w przypadku uprawnienia FI(A): 

1) odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD; 

2) wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego; oraz 

b) dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(A): 

1) posiadać co najmniej licencję CPL(A); lub 

2) posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz: 

(i) spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A); oraz 

(ii) wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy; 

3) wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a); 

4) wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach; 

c) dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(H), wykonać 250 godzin całkowitego czasu lotu jako pilot śmigłowca, z czego: 

1) co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej licencję CPL(H); lub 

2) co najmniej 200 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej PPL(H) i spełnił wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL; L 311/50 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej 25.11.2011 

FCL.920 Kompetencje i ocena instruktora

Wszyscy instruktorzy są szkoleni, aby uzyskać następujące kompetencje:

 • rzygotowywanie materiałów szkoleniowych,
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce,
 • prezentowanie wiedzy,
 • integrowanie zarządzania zagrożeniami i błędami (TEM) i zarządzania zasobami załogi,
 • zarządzanie czasem w celu osiągania celów szkolenia,
 • ułatwianie uczenia,
 • ocenianie wyników osiąganych przez kursantów,
 • obserwowanie i ocenianie postępów,
 • ocenianie sesji szkoleniowych,
 • informowanie o wynikach.
FCL.915.FI FI – warunki wstępne

Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI musi:

 • w przypadku uprawnienia FI(A) oraz FI(H):
  1. odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD;
  2. wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego; oraz
 • dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(A):
  1. posiadać co najmniej licencję CPL(A); lub
  2. posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:
   1. spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A); oraz
   2. wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;
  3. wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a);
  4. wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;
 • dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(H), wykonać 250 godzin całkowitego czasu lotu jako pilot śmigłowca, z czego:
  1. co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej licencję CPL(H); lub
  2. co najmniej 200 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej PPL(H) i spełnił wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL;
 • w przypadku uprawnienia FI(As), wykonać 500 godzin czasu lotu na sterowcach w charakterze pilota dowódcy, z czego 400 godzin jako pilot dowódca posiadający licencję CPL(As);
 • w przypadku uprawnienia FI(S), wykonać 100 godzin czasu lotu oraz 200 startów jako pilot dowódca na szybowcach. Dodatkowo, jeżeli kandydat chce prowadzić szkolenie w locie na motoszybowcach turystycznych, musi wykonać 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy na motoszybowcach turystycznych oraz przejść dodatkową ocenę kompetencji na motoszybowcu turystycznym zgodnie z FCL.935 z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. j);
 • w przypadku uprawnienia FI (B), wykonać 75 godzin czasu lotu na balonach w charakterze pilota dowódcy, z czego co najmniej 15 godzin w klasie, w której będzie prowadzone szkolenie w locie.
Instagram