Slider
SZKOLENIE TEORETYCZNE

SEMINARIUM INSTRUKTORSKIE

Uczestnictwo w Seminarium Instruktorskim jest jednym z warunków na wznowienie uprawnień instruktorskich samolotowych i śmigłowcowych.

Tematyka seminarium będzie dotyczyć przede wszystkim problematyki zapobiegania wypadkom i incydentom lotniczym wśród początkujących pilotów. Waga tego zagadnienia jest znana wszystkim instruktorom a odpowiednia znajomość przepisów prawa i procedur może uchronić przed niepożądanymi sytuacjami.

JAR-FCL 1.355 FI(A) – przedłużenie lub wznawianie ważności uprawnienia (patrz Załączniki 1 i 2 do JAR-FCL 1.330 i 1.345).

(patrz AMC FCL 1.355(a)(2) (patrz IEM FCL 1.355)

(a) Posiadacz uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) (FI(A) ubiegający się o przedłużenie jego ważności musi spełnić dwa spośród trzech poniższych warunków:
(1) wykonać w okresie ważności uprawnienia, co najmniej 100 godzin lotów szkolnych jako FI, CRI, IRI lub egzaminator, z których 30 godzin musi być uzyskane w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę wygaśnięcia ważności uprawnienia FI. Jeżeli przedmiotem przedłużenia jest uprawnienie instruktora szkolenia w lotach wg wskazań przyrządów na samolotach (IRI(A)) to z powyższych 30 godzin co najmniej 10 godzin musi być szkoleniem w lotach wg wskazań przyrządów na samolotach;
(2) uczestniczyć w okresie ważności uprawnienia instruktora (FI) w zatwierdzonym przez władzę lotniczą seminarium doszkalającym dla instruktorów pilotażu (FI) (patrz AMC FCL 1.355(a)(2));
(3) zaliczyć w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin wygaśnięcia uprawnienia kontrolę umiejętności podaną w Załącznikach 1 i 2 do JAR-FCL 1.330 i 1.345.
(b) Posiadacz uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) (FI(A)) ubiegający się o wznowienie jego wygasłej ważności musi w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wniosek o wznowienie spełnić wymagania podane w ust. (a)(2) i (a)(3) powyżej.

W związku z rozszerzającą się sytuacją związaną z panującą epidemią Koronawirusa COVID-19 w Polsce, UNITEDSKY zawiesza funkcjonowanie biura do odwołania.

Prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

 

Due to the expanding situation related to the prevailing epidemic of the Coronavirus COVID-19 in Poland, UNITEDSKY suspends its operation until further notice.

Please contact us by email or phone.