Koncepcja oceny i rozwoju kompetencji pilotów nie jest nowością, a renomowane linie lotnicze realizują ją od wielu lat przy rekrutacjach i weryfikacjach umiejętności pilotów. W obliczu pilnych potrzeb na rynku pracy pilotów i presją czasu z nimi związaną, rozwój odpowiednich kompetencji już podczas kursów to warunek konieczny aby profesjonalizacja przebiegała prawidłowo. Kierując się tymi potrzebami Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego EASA opublikowała nowe zasady szkoleń oraz egzaminów teoretycznych, którymi wszystkie certyfikowane ośrodki szkoleniowe mają obowiązek się kierować od 1 lutego 2022 roku. Zmiany są dostosowane do aktualnych potrzeb lotnictwa komercyjnego i mają zapewnić pilotom zawodowym wyposażenie w wiedzę teoretyczną oraz zrozumienie potrzeb i wyzwań jakie stoją przed nimi w nowoczesnym środowisku ich przyszłej pracy.

Szczególną uwagę zwrócono uwagę na rozszerzenie kluczowych kompetencji pilotów oraz umiejętność podejmowania świadomych decyzji. Według nowych zasad podczas szkoleń teoretycznych będą rozwijane i weryfikowane takie cechy i umiejętności jak: świadomość sytuacyjna, stosowanie wiedzy adekwatnej do sytuacji, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, przywództwo, komunikacja i kooperacja, a także zarządzanie czasem pracy.

Akademia Lotnicza UnitedSky to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, który wprowadził szkolenia uwzględniające OBSZAR 100 KSA. „Przy szkoleniu teoretycznym do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A) panowała dotąd zasada „3xZ”: zakuć, zdać, zapomnieć. Wystarczyło przed egzaminem opanować bazę pytań, nikt nie sprawdzał na przykład, czy potrafisz podejmować świadome decyzje. Między innymi dlatego EASA nakazała wszystkim organizacjom szkoleniowym reorganizację programów szkolenia. Zmiany te są wdrażane pod hasłem OBSZAR 100 KSA. Co to faktycznie oznacza? KSA, czyli Knowledge, Skills, Attitude (wiedza, umiejętności, postawa) to trzy wzajemnie połączone elementy, których synergia stanowi o kompetencji w danym zakresie. Ten tak zwany trójkąt kompetencyjny to zbiór opanowanej przez nas wiedzy (wiem co), umiejętności (wiem jak i potrafię) oraz postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać wiedzę).” – tłumaczy Paweł Jóźko, pilot i instruktor w Akademii Lotniczej UnitedSky.

Uczestnik kursu na każdym etapie szkolenia otrzymuje informację zwrotną na temat swoich umiejętności oraz lukach niezbędnych do uzupełnienia. Ocena postępów kursanta to wskazówka, która powinna być podstawą w rozwoju kariery w każdym zawodzie. Przekazanie wartościowej i konstruktywnej informacji zwrotnej jest najważniejszym elementem zbieranego doświadczenia.

„Wprowadzenie OBSZARU 100 KSA do szkoleń na poziomie licencji zawodowych pozwala odkryć mocne i słabe strony kandydata oraz wzmacniać jego kompetencje od pierwszych chwil szkolenia. Profesjonalna opinia psychologa, rozmowy oraz dedykowane spotkania, dodatkowo wzbogacą przygotowanie kandydata do przyszłych rozmów o pracę w „dużym lotnictwie”. Ponieważ organizacja szkoleniowa podczas procesu kształcenia będzie oceniała wiedzę i kompetencje kandydata, to na podstawie udokumentowanych testów, statystyk i opinii ośrodkowego psychologa może być prowadzony pierwszy etap rekrutacji do pracy w liniach lotniczych.” – dodaje Paweł Jóźko.

Wybór ośrodka szkoleniowego, który stosuje programy szkoleniowego oparte na starych zasadach jest na pewno rozwiązaniem wygodniejszym i mniej wymagającym. Ale czy warto? Brak wyszkolenia według obowiązujących nowych zasad może wiązać się z zakłóceniem planowanej ścieżki kariery, a nawet z koniecznością powtórzenia szkolenia – a co za tym idzie poniesienia kolejnych, niemałych przecież kosztów.

Artykuł przeczytasz również na stronie: Nowe zasady szkoleń dla pilotów od 1 lutego 2022 roku | Polska Times

Post comment

Instagram