mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash
SZKOLENIE TEORETYCZNE

ATPL Airline Transport Pilot License

Nadchodzące szkolenie: 

ATPL(A) wg. nowego sylabusa EASA oraz 100 KSA. Szkolenie trwa 168 dni, obejmuje 659 godzin nauki.

Tryb mieszany:

 • wykłady – 108 godzin zajęć,
 • e-learning – 650 godzin szkolenia na nowoczesnej platformie CBT firmy Evionica,
 • self-tests oraz progres tests – testy sprawdzające nabytą wiedzę,
 • 3 tygodnie konsultacji – tydzień konsultacji po każdym z trzech modułów.

Organizacja szkolenia:

Nauka podzielona jest na trzy moduły. Każdy z nich składa się z kilku przedmiotów przerabianych jako e-learning i self-testy sprawdzające. Po ich zakończeniu jest tydzień czasu na konsultacje, podczas których można wyjaśnić kwestie, które tego wymagają. Moduł kończy się dwoma weekendami zajęć stacjonarnych, podczas których m.in. wykonuje się zadania grupowe i otrzymuje ocenę zwrotną od instruktora (ze wskazaniem predyspozycji, dobrych i słabszych stron), dzięki czemu wiadomo, nad czym jeszcze pracować. Po zakończeniu modułu rozpoczyna się następny.

E-learning:

start 11 lipca 2022.

Zajęcia stacjonarne:

6 zjazdów weekendowych:
20-21 sierpnia
27-28 sierpnia
22-23 października
29-30 października
17-18 grudnia
7-8 stycznia

Cena:

5900 zł.

 

Dla kogo:

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom PART FCL, Rozporządzenie UE nr 1178/2011 regulującym tryb szkoleń lotniczych, osoby posiadające ważną licencję PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A).

Przebieg szkolenia:

Szkolenie teoretyczne do ATPL(A) obejmuje 659 godzin nauki (wykłady, e-learning i self-test), w tym 3 tygodnie na konsultacje (bez e-learningu). Łącznie trwa 168 dni, dzięki czemu Studenci otrzymują skondensowaną dawkę wiedzy w stosunkowo krótkim czasie.

Podczas szkolenia w UnitedSky kładziemy duży nacisk na przedmioty obliczeniowe (nawigacja ogólna, procedury operacyjne, planowanie i monitorowanie lotu, masa i wyważenie), ale kurs obejmuje również zajęcia z takich przedmiotów jak:

 • prawo lotnicze
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie
 • osiągi
 • człowiek – możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • radionawigacja
 • zasady lotu
 • łączność.

Zajęcia prowadzą aktywni piloci liniowi, kontrolerzy i specjaliści zawodowo zajmujący się danym tematem.

Co po szkoleniu?

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu teoretycznego do ATPL w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC). Po jego zakończeniu można rozpocząć szkolenie praktyczne o licencji zawodowej CPL(A) oraz zdobywać uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień – zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL oraz CPL(A) + IR(A) + MEP(L) – stanowi tzw. licencję zamrożoną, uprawniającą do ubiegania się o uprawnienie na typ samolotu w załodze wieloosobowej.

Kontakt : +48 501 409 787, [email protected]

Instagram