mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash
SZKOLENIE TEORETYCZNE

ATPL Airline Transport Pilot License

Nadchodzące szkolenie: ATPL(A) wg. nowego sylabusa EASA oraz 100 KSA

126 godz. stacjonarnie
524 godz. na platformie e-learningowej

Kiedy? 25 Września 2021.

Cena: 7900 zł

Kurs Teoretyczny ATPL zgodny z nowymi przepisami EASA PART-FCL!!!

EASA wdraża nowy sylabus oraz zasady w przebiegu szkolenia teoretycznego do ATPL i tylko niektóre ATO zostały zcertyfikowane do przeprowadzenia szkolenia według nowych wymagań. Unitedsky jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia, który posiada zaakceptowany program szkolenia ATPL zawierający moduł 100KSA. Unitedsky oferuje wysokiej jakości szkolenia teoretyczne z wykładowcami, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.

Uwaga! Stary system szkolenia ATPL będzie ważny wyłącznie do końca 2021 roku.

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom JAR-FCL PART FCL 1178/2011 regulującym tryb szkoleń lotniczych osoby posiadające ważną licencję PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A). Kurs teoretyczny obejmuje 650 godzin nauki z przedmiotów takich jak:

 • prawo lotnicze
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie
 • masa i wyważenie
 • osiągi
 • planowanie i monitorowanie lotu
 • człowiek – możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja ogólna
 • radionawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • łączność VFR
 • łączność IFR

Kurs prowadzony jest metodą „distance learning” obejmuje 126 godzin wykładów oraz 524 godzin nauki własnej. Zajęcia odbywają się w trybie 9 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do części praktycznej szkolenia do licencji zawodowej CPL(A) oraz uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień: CPL(A)+IR(A)+ME(A)+zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL stanowi tzw. LICENCJĘ LINIOWĄ ZAMROŻONĄ, uprawniającą do pełnienia funkcji Pierwszego Oficera w załodze wieloosobowej.

Pełną licencję ATPL(A) uzyskuje się po wylataniu co najmniej 1 500 godzin, w tym 300 w IR(A), oraz 200 w załodze wieloosobowej.

Kontakt : +48 501 409 787, info@unitedsky.eu