Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) FI(A) musi mieć ukończone 18 lat.

Do szkolenia praktycznego może zostać dopuszczona osoba, która, posiada ukończone szkolenie teoretyczne.

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 118 godzin wykładów oraz ćwiczeń.

Program szkolenia praktycznego obejmuje 30 godzin lotów. Do szkolenia praktycznego zostanie dopuszczona osoba spełniająca wyżej określone warunki oraz posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego.

Instagram