Data

10 Paź 2022 - 26 Mar 2023
Expired!

Czas

08:00 - 18:00

ATPL(A) – szkolenie teoretyczne

ATPL(A) wg. nowego sylabusa EASA oraz 100 KSA. Szkolenie trwa 168 dni, obejmuje 659 godzin nauki.
Daty: 10 października 2022 (start e-learningu) – 26 marca 2023 (koniec kursu).
Cena: 8000 zł – dla pierwszych zapisów promocyjna cena 6500 zł

Tryb mieszany:

 • wykłady – 108 godzin w sali wykładowej (6 weekendowych zjazdów),
 • e-learning – 551 godzin szkolenia na materiałach CBT Evionica,
 • self-tests i progress tests – testy sprawdzające postępy i nabytą wiedzę,
 • 3 tygodnie konsultacji – jednej tydzień po każdym z trzech modułów.

Organizacja szkolenia:

Nauka podzielona jest na trzy moduły. Każdy z nich składa się z kilku przedmiotów przerabianych jako e-learning i self-testy sprawdzające. Po ich zakończeniu jest tydzień czasu na konsultacje, podczas których można wyjaśnić kwestie, które tego wymagają. Moduł kończy się dwoma weekendami zajęć stacjonarnych, podczas których m.in. wykonuje się zadania grupowe i otrzymuje ocenę zwrotną od instruktora (ze wskazaniem predyspozycji, dobrych i słabszych stron), dzięki czemu wiadomo, nad czym jeszcze pracować. Po zakończeniu modułu rozpoczyna się następny.

Dla kogo:

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom PART FCL, Rozporządzenie UE nr 1178/2011 regulującym tryb szkoleń lotniczych, osoby posiadające ważną licencję PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A).

Przebieg szkolenia:

Szkolenie teoretyczne obejmuje 659 godzin nauki (wykłady, e-learning i self-test), w tym 3 tygodnie na konsultacje (bez e-learningu). Łącznie trwa 168 dni, dzięki czemu Studenci otrzymują skondensowaną dawkę wiedzy w stosunkowo krótkim czasie.

Podczas szkolenia w UnitedSky kładziemy duży nacisk na przedmioty obliczeniowe (nawigacja ogólna, procedury operacyjne, planowanie i monitorowanie lotu, masa i wyważenie), ale kurs obejmuje również zajęcia z innych przedmiotów:

 • prawo lotnicze,
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy,
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie,
 • osiągi,
 • człowiek – możliwości i ograniczenia,
 • meteorologia,
 • radionawigacja,
 • zasady lotu,
 • łączność.

Zajęcia prowadzą piloci liniowi, kontrolerzy i osoby zawodowo zajmujące się danym tematem.

Co po szkoleniu:

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu teoretycznego do ATPL w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC). Po jego zakończeniu można rozpocząć szkolenie praktyczne o licencji zawodowej CPL(A) oraz zdobywać uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień – zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL oraz CPL(A) + IR(A) + MEP(L) – stanowi tzw. licencję zamrożoną, uprawniającą do ubiegania się o uprawnienie na typ samolotu w załodze wieloosobowej.

Pełną licencję ATPL(A) uzyskuje się po wylataniu co najmniej 1500 godzin, w tym 300 w IR(A), oraz 200 w załodze wieloosobowej.

Post comment

Instagram