JAK ZOSTAĆ PILOTEM?

Szkolenie lotnicze jest procesem wieloetapowym. Składa się z cyklu szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. W zależności od tego, czy dana osoba chce latać rekreacyjnie czy zawodowo, uzyskiwane są kolejne stopnie uprawnień i licencji. Zarówno dla pilotów samolotowych, jak i śmigłowcowych, pierwszym etapem szkolenia lotniczego jest licencja turystyczna.

WYMAGANIA WSTĘPNE DO ROZPOCZĘCIA KARIERY LOTNICZEJ:
 • ukończone 16 lat
 • ukończone co najmniej 2 klasy gimnazjum albo szkoły równorzędnej
 • posiada pozytywne orzeczenie lotniczo-lekarskie II klasy do licencji turystycznej i I klasy do licencji komercyjnej

ZAKRES BADAŃ KLASA I

Badania laboratoryjne

EKG

Audiogram, tympanometria

Spirometria

Badanie okulistyczne

Badanie laryngologiczne

Badanie neurologiczne

Badanie przez lekarza orzecznika

* Ocena orzecznicza, po jej zakończeniu przesłanie drogą elektroniczną wniosku o akceptację przez lekarza- asesora medycznego lub NLL ULC; po jej otrzymaniu wydanie orzeczenia

ZAKRES BADAŃ KLASA II

Badania laboratoryjne

EKG
Audiogram, tympanometria
Spirometria
Badanie okulistyczne
Badanie laryngologiczne
Badanie przez lekarza orzecznika
Wydanie orzeczenia klasy 2

Licencja turystyczna samolotowa PPL(A) – Private Pilot License (Aeroplane)

To pierwszy szczebel Twojej lotniczej kariery jako pilota samolotowego. Uzyskanie tej licencji pozwala naprawdę na bardzo wiele. Możesz w dobrych warunkach atmosferycznych latać po całej Polsce, a nawet za granicę. Możesz lądować nie tylko na małych, sportowych lotniskach, ale także na dużych, komunikacyjnych. Możesz zabrać na lot swoją rodzinę lub znajomych. Możesz szkolić się do kolejnych szczebli lotniczego wtajemniczenia (CPL(A), IR(A), MEP(L), ATPL(A)). Jedyną wadą licencji turystycznej jest to, że ze swojego latania nie możesz czerpać korzyści materialnych.

Kurs teoretyczny – obejmuje ok. 90 godzin wykładów z przedmiotów takich jak

 • Prawo lotnicze
 • Ogólna wiedza o samolocie
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek możliwości i ograniczenia krótko mówiąc medycyna lotnicza
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność

Zajęcia odbywają się w trybie 6 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do rozpoczęcia części praktycznej szkolenia.

Po ukończeniu kursu teoretycznego i zdaniu wszystkich wewnętrznych testów z poszczególnych przedmiotów (na minimum 75%), kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego. W tym momencie kursant wybiera sobie ośrodek szkolenia praktycznego w którym będzie się dalej szkolić i doskonalić swoje umiejętności pilotażu.

Kurs praktyczny – obejmuje nie mniej niż 45 godziny lotu z instruktorem. Program szkolenia przygotowuje do samodzielnych lotów z widocznością VFR – Visual Flight Rules.

Szkolenie PPL(A) kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (LKE) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC). Przed przystąpieniem do egzaminu w ULC należy zdać egzamin teoretyczny na świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uprawnienie do lotów nocnych z widocznością

Uprawnienie pozwala na wykonywanie lotów nocnych VFR z widocznością ziemi lub świateł w terenie. Szkolenie obejmuje ok. 5-10 godzin lotów i nie wymaga egzaminów przed LKE w ULC.

Uprawnienie do lotów według przyrządów IR(A) – Instrument Rating (Aeroplane)

Podstawowy kurs PPL(A) pozwala wykonywać loty z widocznością, które w praktyce często oznaczają oczekiwanie na właściwe warunki pogodowe. Uprawnienie IR pozwala również na wykonywanie lotów bez widzialności.

Kurs teoretyczny obejmuje 200 godzin wykładów z przedmiotów takich jak: nawigacja, komunikacja lotnicza czy procedury operacyjne. Kurs prowadzony jest metodą „distance learning”, w trybie 5 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Przed przystąpieniem do części praktycznej szkolenia IR kandydat musi:

 • posiadać odpowiednie doświadczenie (nalot 50 h) w lotach dowódczych (samodzielnych)
 • zdać przed LKE w ULC egzamin teoretyczny (część pisemna i ustna) z zakresu lotniczej korespondencji radiowej w języku angielskim

Uprawnienie ME – Multi -Engine

Uprawnienie umożliwia wykonywanie lotów samolotami wielosilnikowych. Szkolenie obejmuje 7 godzin wykładów i 6 godzin lotu. Kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed LKE w ULC.

Licencja zawodowa samolotowa CPL(A) – Commercial Pilot License (Aeroplane)

Licencja zawodowa uprawnia do pracy w charakterze pilota dyspozycyjnego.

Kurs teoretyczny obejmuje 200 godzin wykładów z przedmiotów takich jak: prawo lotnicze, procedury kontroli ruchu lotniczego, nawigacja i itp. Przeprowadzany metodą „distance learning”, w trybie 5 zjazdów weekendowych, zakończonych egzaminem wewnętrznym.

Licencja liniowa – ATPL(A) – Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane)

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom JAR-FCL regulującym tryb szkoleń lotniczych osoby posiadające ważną
licencje PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A).

Kurs teoretyczny obejmuje 650 godzin nauki z przedmiotów takich jak: budowa samolotu, nawigacja, zasady lotu, procedury operacyjne, itp. Kurs prowadzony jest metodą „distance learning” obejmuje 120 godzin wykładów oraz 530 godzin nauki własnej. Zajęcia odbywają się w trybie 8 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do części praktycznej szkolenia do licencji zawodowej CPL(A) oraz uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień: CPL(A)+IR(A)+ME(A)+zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL stanowi tzw. licencję liniową zamrożoną, uprawniającą do pełnienia funkcji pierwszego ocera w załodze wieloosobowej.

Pełną licencję ATPL(A) uzyskuje się po wylataniu co najmniej 1 500 godzin, w tym 300 w IR(A), oraz200 w załodze wieloosobowej.

 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 • Płatowiec i instalacje
 • Przyrządy pokładowe
 • Masa i wyważenie
 • Osiągi samolotów
 • Planowanie i monitorowanie lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 • Meteorologia
 • Nawigacja ogólna
 • Radionawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność w lotach VFR
 • Łączność w lotach IFR

W związku z rozszerzającą się sytuacją związaną z panującą epidemią Koronawirusa COVID-19 w Polsce, UNITEDSKY zawiesza funkcjonowanie biura do odwołania.

Prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

 

Due to the expanding situation related to the prevailing epidemic of the Coronavirus COVID-19 in Poland, UNITEDSKY suspends its operation until further notice.

Please contact us by email or phone.