mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash

JAK ZOSTAĆ PILOTEM?

Nieważne, czy chcesz latać dla przyjemności, czy wiążesz z tym swoją przyszłość zawodową – w drodze do swojego celu, odbędziesz cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, uzyskasz kolejne stopnie uprawnień i licencji.
UnitedSky z przyjemnością będzie Ci towarzyszyć w tej drodze.
LATANIE DO CELÓW PRYWATNYCH

Zarówno dla pilotów samolotowych, jak i śmigłowcowych, pierwszym etapem szkolenia lotniczego jest licencja PPL(A) – Private Pilot Licence (Aeroplane). Do licencji niezbędne są badania lekarskie 2 klasy, które musisz przejść najpóźniej przed pierwszym lotem. Szkolenie teoretyczne składa się z wykładów m.in. z prawa lotniczego, zasad lotu, nawigacji, meteorologii, łączności, ogólnej wiedzy o budowie samolotu. Po 100 godzinach kursu zdajesz egzamin wewnętrzny w naszej Akademii, którego zaliczenie pozwala Ci przystąpić do części praktycznej. Ten etap to minimum 45 godzin lotów: 35 z instruktorem oraz 10 samodzielnie. Całość zajmuje w sezonie 6-8 tygodni. Po nabyciu odpowiednich umiejętności czeka Cię egzamin państwowy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC). Dodatkowo możesz (nie musisz) zdać egzamin z języka angielskiego ICAO. Egzamin jest prosty, składa się z trzech części: rozumienie ze słuchu, rozmowa z egzaminatorem oraz opis przedstawionych ilustracji.

Licencja PPL(A) upoważnia Cię do samodzielnych lotów VFR (Visual Flight Rules) – w dobrych warunkach z bardzo dobrą widocznością. Automatycznie uzyskujesz uprawnienia do pilotowania samolotów jednosilnikowych SEP(L) – Single Engine Piston (Land). Do Twojej dyspozycji jest polskie niebo, a jeśli w licencji masz wpis o zdanym egzaminie z języka angielskiego – również zagraniczne. Latać możesz w celach turystycznych, zabierając rodzinę lub znajomych, korzystając ze wszystkich lotnisk – od małych sportowych, po duże komunikacyjne. Nie wolno Ci jednak latać w celach zarobkowych.

LATANIE NOCĄ

Zdobycie licencji VFR NOC wymaga 5 godzin szkolenia teoretycznego oraz 5 godzin lotów. Pozornie nie jest ona potrzebna, jeżeli planujesz latać tylko w dzień. Może się jednak niespodziewanie okazać niezbędna, np. gdy opóźni Ci się lot i będzie konieczność odbycia jego części już po ciemku. Po kursie otrzymasz wpis do licencji o dodatkowych uprawnieniach do latania w nocy.

LATANIE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

Dzięki uprawnieniom do lotów według wskazań przyrządów IR(A) – Instrument Rating (Aeroplane) nie musisz czekać na doskonałą pogodę do lotu, możesz polecieć również w ograniczonych warunkach meteorologicznych. To szkolenie, podobnie jak PPL(A), składa się z części teoretycznej i praktycznej – wszystkie poruszane wcześniej tematy zostaną rozszerzone. Praktyka w tym przypadku to aż 50 godzin lotów szkoleniowych, z czego 35 spędzisz w certyfikowanym symulatorze, a 15 godzin za sterami jednosilnikowego samolotu posiadającego zestaw przyrządów do lotów IFR – Instrument Fly Rules. W przypadku samolotów wielosilnikowych w symulatorze spędzisz 5 godzin więcej. Podczas szkolenia udoskonalisz techniki odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystania urządzeń w nawigacji według stacji naziemnych i systemu GPS. Na koniec czeka Cię egzamin, a jeśli robisz cały zawodowy pakiet szkoleń jest to egzamin łączony: CPL(A), IR(A) i MEP(L).

SAMOLOTY WIELOSILNIKOWE

Szkolenie teoretyczne MEP(L) – Multi Engine Piston (Land) zajmuje 7 godzin, a kolejne 6 godzin spędzisz za sterami. Ten etap również zakończysz egzaminem państwowym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

PILOT ZAWODOWY

Aby latać zarobkowo, musisz zrobić licencję CPL(A) – Commercial Pilot Licence (Aeroplane). Aby ubiegać się o licencję CPL(A) trzeba mieć 200 godzin nalotu, w tym 100 godzin jako PIC – Pilot in Command (Pilot Dowódca). Na tym etapie będą już potrzebne badania lekarskie najwyższej, 1 klasy. Czeka Cię 108 godzin nauki stacjonarnej oraz 551 godzin – samodzielnej, w systemie
e-learningowym. Tematyka jest podobna, jak na wcześniejszych etapach, jednak zakres wymaganej wiedzy znacznie bardziej obszerny.

Praktyka składa się z co najmniej 10 godzin lotu samolotami jednosilnikowymi, 5 samolotami wielosilnikowymi oraz 5 godzin BIFM – Basic Instrument Flight Module (latanie według wskazań przyrządów w ograniczonej widoczności). Zdany pozytywnie egzamin z,  – bagatela – 13 przedmiotów teoretycznych, uprawnia do uzyskania licencji CPL(A) + ATPL(A) Frozen. Aby aplikować do linii, które latają w załogach wieloosobowych, niezbędny będzie jeszcze kurs MCC.

WIĘKSZA ZAŁOGA

Szkolenie MCC – Multi Crew Co-operation składające się z 25 godzin teorii oraz 20 godzin zajęć praktycznych ma na celu nauczenie Cię odpowiedniej komunikacji i koordynacji działań w czasie normalnego lotu i w sytuacjach awaryjnych. Po szkoleniu otrzymasz certyfikat, który jest konieczny, jeśli chcesz ubiegać się o licencję pilota samolotu liniowego.

PAN/PANI KAPITAN

Uprawnienia CPL(A) + ATPL(A) Frozen oraz ukończone szkolenie MCC dają Ci już możliwość aplikowania do linii lotniczych, gdzie po szkoleniu TR – Type Rating, dedykowanym dla konkretnego typu samolotu, zostaniesz Pierwszym Oficerem. Praktyka w liniach lotniczych powoduje „odmrożenie” ATPL(A) Frozen (masz na to 7 lat od zdania egzaminów) i oznacza, że możesz zostać Kapitanem/Panią Kapitan w lotnictwie komunikacyjnym. Wszystkie szkolenia – od podstaw do profesjonalnej licencji, w zależności od zaangażowania i poświęcanego czasu, zajmą Ci 12-18 miesięcy. Rekordzista, który poświęcił się w stu procentach nauce latania, został pilotem zawodowym już po 10 miesiącach.

__

Instagram