mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash

JAK ZOSTAĆ PILOTEM?

Szkolenie lotnicze jest procesem wieloetapowym. Składa się z cyklu szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. W zależności od tego, czy dana osoba chce latać rekreacyjnie czy zawodowo, uzyskiwane są kolejne stopnie uprawnień i licencji. Zarówno dla pilotów samolotowych, jak i śmigłowcowych, pierwszym etapem szkolenia lotniczego jest licencja turystyczna.

WYMAGANIA WSTĘPNE DO ROZPOCZĘCIA KARIERY LOTNICZEJ:
  • ukończone 16 lat
  • ukończone co najmniej 2 klasy gimnazjum albo szkoły równorzędnej
  • posiada pozytywne orzeczenie lotniczo-lekarskie II klasy do licencji turystycznej i I klasy do licencji komercyjnej

ZAKRES BADAŃ KLASA I

EKG

Audiogram, tympanometria

Spirometria

Badanie okulistyczne

Badanie laryngologiczne

Badanie neurologiczne

Badanie przez lekarza orzecznika

* Ocena orzecznicza, po jej zakończeniu przesłanie drogą elektroniczną wniosku o akceptację przez lekarza- asesora medycznego lub NLL ULC; po jej otrzymaniu wydanie orzeczenia

ZAKRES BADAŃ KLASA II

Badania laboratoryjne

EKG

Audiogram, tympanometria

Spirometria

Badanie okulistyczne

Badanie laryngologiczne

Badanie przez lekarza orzecznika

Wydanie orzeczenia klasy 2