Data

Lut 13 2021 - Kwi 18 2021
Expired!

Koszt

2,583.00zł

PPL(A) – Kurs Teoretyczny

Zajęcia odbywają się w trybie 6 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do rozpoczęcia części praktycznej szkolenia. Po ukończeniu kursu teoretycznego i zdaniu wszystkich wewnętrznych testów z poszczególnych przedmiotów (na minimum 75%), kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik tego egzaminu oraz ukończenie całego kursu jest poświadczone stosownym certyfikatem i daje możliwość rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Specjalnie dla naszych kursantów wprowadzamy nowy przedmiot na kursie PPL (A) – frazeologia lotnicza w języku angielskim.

Mając na uwadze wymagania ICAO dotyczące znajomości języka angielskiego wśród personelu lotniczego oraz wiedząc jak ważne są właściwe podstawy komunikacji lotniczej przygotowaliśmy specjalny blok tematyczny. Obejmować on będzie omówienie zasad prowadzenia korespondencji lotniczej oraz wyrażeń z frazeologii proceduralnej w języku angielskim.

KURS TEORETYCZNY PPL – obejmuje 100 godzin wykładów z przedmiotów takich jak:

  • Prawo lotnicze
  • Ogólna wiedza o samolocie
  • Osiągi i planowanie lotu
  • Człowiek możliwości i ograniczenia krótko mówiąc medycyna lotnicza
  • Meteorologia
  • Nawigacja
  • Procedury operacyjne
  • Zasady lotu
  • Łączność