Data

29 Sie 2022
Expired!

Czas

08:00

Flight Instructor (FI)

SZKOLENIE TEORETYCZNE + PRAKTYCZNE

FI (A) Flight Instructor

Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na omówieniu zasad skutecznego nauczania oraz oceniania Studentów, a także kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych instruktorów, którzy obiecali podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W UnitedSky kładziemy duży nacisk na przygotowanie Studentów do wszystkich wyzwań, jakie mogą spotkać ich w roli instruktora – zarówno prowadzącego szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne. Wierzymy, że najlepiej uczyć się przez doświadczanie, dlatego stworzyliśmy innowacyjny, jak na polskie warunki, program szkolenia: tylko 25 godzin zajęć odbywa się w formie wykładów (zamiast 125 godzin oferowanych do tej pory). Pozostała część szkolenia teoretycznego realizowana jest w sposób najbardziej efektywny – poprzez wykłady własne kandydatów oraz omówienie poszczególnych ćwiczeń w trakcie szkolenia praktycznego.

Jesteśmy głęboko przekonani, że w procesie szkolenia dla kandydatów na instruktorów samolotowych nie da się oddzielić praktyki od teorii, dlatego też oferujemy naszym Studentom jedyne na rynku całościowe, w pełni zintegrowane szkolenie.
DLA KOGO JEST SZKOLENIE FI(A):


Osoba przystępująca do szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia FI(A):

 • musi posiadać licencję pilota wydaną lub zatwierdzoną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1178/2011;
 • mieć ukończone 17 lat;
 • w czasie 6 miesięcy poprzedzających szkolenie, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI(A) uprawnionym zgodnie z FCL.905 FI lit. i) i uzyskać dopuszczenie do szkolenia do uzyskania uprawnień instruktorskich. Lot kontrolny jest przeprowadzany w oparciu o zasady kontroli umiejętności dla uprawnienia na klasę i typ określone w dodatku 9 do Part FCL;
 • odbyć co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie, w tym nie więcej niż 7 godzin na urządzeniu FSTD tego typu lub klasy;
 • co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a).

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI(A):

 • musi mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać ważne badania lotniczo-lekarskie odpowiednie do posiadanej licencji;
 • odbyć co najmniej 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD;
 • co najmniej 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
 • posiadać co najmniej ważną licencję CPL(A) LUB posiadać co najmniej ważną licencję PPL(A) i jednocześnie spełniać dwa warunki:
  (1) spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A) oraz
  (2) wykonać co najmniej 200 godzin lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;
 • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km, w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach.
ORGANIZACJA SZKOLENIA:


CZĘŚĆ  TEORETYCZNA – 125 godzin, w tym:

 • 25h szkolenia stacjonarnego w ławce (teoria uczenia się i nauczania);
 • 18h wykładów prowadzonych przez kandydata na instruktora;
 • 82h zagadnień do omówienia zintegrowanych ze szkoleniem praktycznym kursu.
Zajęcia odbywają się w małych grupach, aby umożliwić Studentom doskonały kontakt z Prowadzącym. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym, po którym można przystąpić do części praktycznej szkolenia.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 30 godzin, 
w tym:

 • 25h szkolenia na samolocie klasy SEP(L);
 • 5h szkolenia na symulatorze lotu.
Po obu części zakończeniu szkolenia, Studenci otrzymują zaświadczenie upoważniające do przystąpienia do egzaminu państwowego.
KORZYŚCI:
Uczestnicy szkolenia są przygotowywaniu do uzyskania następujących kompetencji:
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce,
 • prezentowanie wiedzy,
 • integrowanie zarządzania zagrożeniami i błędami (TEM) i zarządzania zasobami załogi,
 • zarządzanie czasem w celu osiągania celów szkolenia,
 • ułatwianie uczenia,
 • ocenianie wyników osiąganych przez kursantów,
 • obserwowanie i ocenianie postępów,
 • ocenianie sesji szkoleniowych,
 • informowanie o wynikach.

Uprawnienia zdobyte podczas szkolenia – FI(A) Restricted – pozwalają na rozpoczęcie pracy w charakterze instruktora samolotowego, jednak pod stałym nadzorem bardziej doświadczonego instruktora. Możesz wtedy szkolić zarówno do licencji PPL(A), jak i uprawnienia VFR Noc. Po uzyskaniu 100 godzin nalotu jako instruktor oraz nadzoru nad co najmniej 25 wylotami samodzielnymi Twoich Studentów, następuje zdjęcie restrykcji, co pozwala na w pełni samodzielną pracę oraz otwiera możliwość prowadzenia egzaminów przed samodzielnymi lotami.

Szkolenie FI to pierwszy krok na instruktorskiej ścieżce kariery. Potem możesz rozszerzać swoje uprawnienia, by szkolić na klasę statku powietrznego (CRI), w lotach wedle wskazań przyrządów (IRI) czy w załodze wieloosobowej (MCCI). Po uzyskaniu 200 godzin nalotu jako instruktor możesz prowadzić szkolenia w ramach kursów do licencji zawodowej (FI CPL), natomiast przekroczenie progu 500 godzin pozwala na szkolenie kandydatów na instruktorów (FI FI).
Start:
29 sierpnia 2022 r. – godzina 9:00
Cena:

23 800 zł (w tym opłaty za lądowanie na lotnisku EPBC).

Tylko u nas spędzisz 5x mniej czasu w ławce niż w innych szkołach!

Post comment

Instagram