Data

Lut 25 2021
Expired!

Czas

All Day

FI (A) – Kurs Teoretyczny

Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało ok. 118 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak: techniki stosowanego nauczania, proces szkolenia, ocenianie i egzaminowanie uczniów, zagrożenia w symulowanych niesprawnościach podczas lotu, itp.
Zajęcia będą obywać się w małych grupach, aby umożliwić Państwu pełen kontakt z prowadzącym. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym.

Do szkolenia może przystąpić osoba, która spełnia wymogi wstępne według PART-FCL.

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia wymaganych warunków progowych:

  • ważną licencję pilota samolotowego CPL(A) lub dla uprawnienia FI(A)(R) licencję PPL(A) wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym z zakresu CPL(A) przed komisja LKE,
  • Książkę Lotów Pilota/Dziennik Pilota z poświadczonym aktualnym nalotem,
  • potwierdzenie odbycia lotu kontrolnego zgodnie z protokołem ULC pkt 10 str 3
  • właściwe ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.