Data

Mar 06 2021
Expired!

Koszt

5,800.00zł

ATPL(A) Kurs Teoretyczny

Kurs Teoretyczny ATPL zgodny z nowymi przepisami EASA PART-FCL!!!

EASA wdraża nowy sylabus oraz zasady w przebiegu szkolenia teoretycznego do ATPL i tylko niektóre ATO zostały zcertyfikowane do przeprowadzenia szkolenia według nowych wymagań. Unitedsky jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia, który posiada zaakceptowany program szkolenia ATPL zawierający moduł 100KSA

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom JAR-FCL PART FCL 1178/2011 regulującym tryb szkoleń lotniczych osoby posiadające ważną licencję PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A). Kurs teoretyczny obejmuje 650 godzin nauki z przedmiotów takich jak:

 • prawo lotnicze
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy
 • ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie
 • masa i wyważenie
 • osiągi
 • planowanie i monitorowanie lotu
 • człowiek – możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja ogólna
 • radionawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • łączność VFR
 • łączność IFR

Kurs prowadzony jest metodą „distance learning” obejmuje 126 godzin wykładów oraz 524 godzin nauki własnej. Zapewniamy pełny dostęp do materiałów z platformy Padpilot.com.

Zajęcia odbywają się w trybie 9 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do części praktycznej szkolenia do licencji zawodowej CPL(A) oraz uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień: CPL(A)+IR(A)+ME(A)+zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL stanowi tzw. LICENCJĘ LINIOWĄ ZAMROŻONĄ, uprawniającą do pełnienia funkcji Pierwszego Oficera w załodze wieloosobowej.

Pełną licencję ATPL(A) uzyskuje się po wylataniu co najmniej 1 500 godzin, w tym 300 w IR(A), oraz 200 w załodze wieloosobowej.

ZAPISY TRWAJĄ DO 04/03/2021 r.