Kurs instruktorski FI

Jeśli lubisz dzielić się swoją wiedzą z innymi, jesteś dyspozycyjny, kochasz latać i umiesz zarazić swoją pasją innych, to najwyższy czas pomyśleć o uprawnieniu FI.

Prowadzimy zapisy ! Skontaktuj się z nami!

Informacje ogólne:

Kurs koncentruje się przede wszystkim na dokładnym omówieniu zasad i metodyki procesu nauczania, oraz procesu uczenia się. Uczy właściwego oceniania uczniów oraz kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy najlepszych instruktorów, którzy obiecali podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Stawiając na jakość naszego szkolenia przygotowaliśmy także dla Państwa zestawy ćwiczeń, które pomogą skutecznie przygotować się do przyszłej roli instruktora.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 125 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak:

 • proces uczenia się
 • proces nauczania
 • filozofie szkolenia
 • techniki stosowanego szkolenia
 • ocena i egzaminowanie studenta
 • opracowanie programu szkolenia
 • możliwości i ograniczenia człowieka, mające związek ze szkoleniem w locie
 • administrowanie szkoleniem

Zajęcia obywają się w małych grupach, aby umożliwić studentowi pełen kontakt z prowadzącym.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Miejsce:

Sala konferencyjna Unitedsky, lotnisko EPBC, ul. Księżycowa 3, Warszawa

Termin:

Patrz „oferta szkoły” / szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w momencie zapisu na szkolenie

Cena:

Koszt szkolenia teoretycznego w wysokości 3500 PLN  obejmuje:

 • 125 godzin wykładów
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców w wersji elektronicznej
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy każdego dnia szkolenia

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Do szkolenia może przystąpić osoba, która spełnia wymogi wstępne według PART-FCL. (patrz niżej)

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia wymaganych warunków progowych:

 • ważną licencję pilota samolotowego CPL(A) lub dla uprawnienia FI(A)(R) licencję PPL(A) wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym z zakresu CPL(A) przed komisja LKE,
 • Książkę Lotów Pilota/Dziennik Pilota z poświadczonym aktualnym nalotem,
 • potwierdzenie odbycia lotu kontrolnego zgodnie z protokołem ULC pkt 10 str 3

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Kontakt

Warunki wstępne dla kandydatów na instruktorów wg PART-FCL

FCL.915 Warunki wstępne i wymagania dotyczące instruktorów

a) Przepisy ogólne. Osoba ubiegająca się o uprawnienie instruktora musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

b) Dodatkowe wymagania dotyczące instruktorów prowadzących szkolenie w locie na statkach powietrznych. Posiadacz lub kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia instruktorskiego do prowadzenia szkolenia w locie na statkach powietrznych musi:

1) posiadać co najmniej licencję oraz, w zależności od przypadku, uprawnienia odpowiednie dla prowadzonego szkolenia w locie;

2) z wyjątkiem instruktora prób w locie:

(i) posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie, z czego nie więcej niż 7 godzin na urządzeniu FSTD tego typu lub klasy; lub

(ii) przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego;

3) posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie.

c) Zaliczenie na poczet dalszych uprawnień i do celów przedłużenia ważności

1) Osobie ubiegającej się o kolejne uprawnienia instruktorskie można zaliczyć umiejętności uczenia i nauczania, którymi wykazała się ona, zdobywając posiadane już uprawnienie instruktorskie.

2) Czas lotu w charakterze egzaminatora podczas egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności zostaje w pełni zaliczony na poczet wymagań dotyczących przedłużenia ważności wszystkich posiadanych przez daną osobę uprawnień instruktorskich.

FCL.920 Kompetencje i ocena instruktora

Wszyscy instruktorzy są szkoleni, aby uzyskać następujące kompetencje:

— przygotowywanie materiałów szkoleniowych,

— tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce,

— prezentowanie wiedzy,

— integrowanie zarządzania zagrożeniami i błędami (TEM) i zarządzania zasobami załogi,

— zarządzanie czasem w celu osiągania celów szkolenia,

— ułatwianie uczenia,

— ocenianie wyników osiąganych przez kursantów,

— obserwowanie i ocenianie postępów,

— ocenianie sesji szkoleniowych,

— informowanie o wynikach.

FCL.915.FI FI – warunki wstępne

Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI musi:

a) w przypadku uprawnienia FI(A) oraz FI(H):

1) odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD;

2) wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego; oraz

b) dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(A):

1) posiadać co najmniej licencję CPL(A); lub

2) posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:

(i) spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A); oraz

(ii) wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;

3) wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a);

4) wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;

c) dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(H), wykonać 250 godzin całkowitego czasu lotu jako pilot śmigłowca, z czego:

1) co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej licencję CPL(H); lub

2) co najmniej 200 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej PPL(H) i spełnił wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL;

d) w przypadku uprawnienia FI(As), wykonać 500 godzin czasu lotu na sterowcach w charakterze pilota dowódcy, z czego 400 godzin jako pilot dowódca posiadający licencję CPL(As);

e) w przypadku uprawnienia FI(S), wykonać 100 godzin czasu lotu oraz 200 startów jako pilot dowódca na szybowcach. Dodatkowo, jeżeli kandydat chce prowadzić szkolenie w locie na motoszybowcach turystycznych, musi wykonać 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy na motoszybowcach turystycznych oraz przejść dodatkową ocenę kompetencji na motoszybowcu turystycznym zgodnie z FCL.935 z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. j);

f) w przypadku uprawnienia FI (B), wykonać 75 godzin czasu lotu na balonach w charakterze pilota dowódcy, z czego co najmniej 15 godzin w klasie, w której będzie prowadzone szkolenie w locie.