Egzaminy z angielskiego z Mayflower College

Egzamin sprawdza stopień znajomości języka angielskiego nadając poziom 4, 5 lub 6 ICAO.

Zgodnie z Komunikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego po dniu 5 marca 2011 r. uzyskanie wpisów do licencji potwierdzających znajomość prowadzenia korespondencji w języku angielskim oraz potocznego języka angielskiego, jest możliwe po zaliczeniu egzaminu RELTA/ELPAC w krajowym systemie egzaminowania na poziomie co najmniej 4 według skali ICAO lub w procesie uznawania egzaminu zdawanego w krajach członkowskich ICAO oraz byłych krajach członkowskich JAA, na zasadach podanych w Zarządzeniu nr 5 Prezesa ULC z dnia 21 stycznia 2008 r. zmienionego Decyzją Prezesa ULC nr 11 z dnia 30 grudnia 2010 r.

System egzaminowania TEA Mayflower College spełnia wymogi o których mowa w w Zarządzeniu nr 5 Prezesa ULC i jest honorowany przez ULC.

TEA Mayfower College to brytyjska szkoła językowa posiadająca uprawnienia egzaminowania pilotów i nadawania ich stopnia znajomości językowej wg ICAO.

Opis poszczególnych elementów egzaminu można znaleźć bezpośrednio na stronie  TEA Mayflower College (kliknij tutaj)

Formularz rejestracyjny oraz informacje dla kandydatów:

TEA_registration_and_notes

UWAGA: Nasz ośrodek nie egzaminuje kandydatów z licencją brytyjską. Brytyjski ULC uznaje jedynie centrum TEA Mayflower College w UK jako autoryzowany ośrodek testujący posiadaczy licencji brytyjskich.

Zapisy i informacje:

Przemysław Czopur

tel.  +48 504 263 635

Koszt egzaminu –  599 zł.

Termin egzaminu ustalany jest indywidualnie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres mailowy TEA@unitedsky.eu

Kontakt