Szkolenie teoretyczne ATPL(H)

Jeżeli posiadasz ważną licencję PPL, możesz zacząć już dziś!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kursu.

Informacje ogólne:

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom JAR-FCL regulującym tryb szkoleń lotniczych, osoby posiadające ważną licencje PPL(H) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(H).

Dla tych którzy planują lotniczą karierę, jest to najbardziej ekonomiczna i efektywna droga szkolenia teoretycznego.

Innymi słowy kurs ATPL(A) = CPL(A) + IR(A).

Kurs teoretyczny obejmuje 650 godzin nauki. Prowadzony jest metodą „distance learning” obejmującą 144 godzin wykładów oraz 506 godzin nauki własnej. Zajęcia odbywają się w trybie 9 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do części praktycznej szkolenia (bez dodatkowych szkoleń teoretycznych) do licencji zawodowej CPL(H) oraz uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(H).

 Podstawowym materiałem dydaktycznym są materiały przygotowane przez wykładowców w wersji elektronicznej.

Wykłady odbywać się będą w trybie 9 zjazdów weekendowych.

Miejsce:

Sala konferencyjna Unitedsky, lotnisko EPBC, ul. Księżycowa 3, Warszawa

Termin:

Patrz „oferta szkoły” / szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w momencie zapisu na szkolenie

Cena:

Koszt szkolenia teoretycznego w wysokości 4590 PLN  obejmuje:

  • 144 godzin wykładów
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców w wersji elektronicznej
  • dostęp do bazy AVIATIONEXAM.com
  • egzamin końcowy
  • serwis kawowy każdego dnia szkolenia

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Kontakt