KALENDARZ SZKOLEŃ:

  • NON-STOP Egzaminy ICAO Language Proficiency  (do indywidualnego ustalenia)

  • NON-STOP Odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 3 LUTY 2018 kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 24 LUTY 2018 kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H)

  • KWIECIEŃ 2018 – kurs instruktorski FI.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.