KALENDARZ SZKOLEŃ:

  • NON-STOP Egzaminy ICAO Language Proficiency  (do indywidualnego ustalenia)

  • NON-STOP Odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 11 LUTY 2017 kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 11 MARZEC 2017 kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H)

  • KWIECIEŃ 2017 seminarium instruktorskie SI

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.