KALENDARZ SZKOLEŃ:

  • NON-STOP – odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 09 lutego 2019 r. – 16 czerwca 2019 r.  – kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A)

  • 16 maja 2019 r.– 16 czerwca 2019 r. – szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora FI (A/H)

  • 17,18,19 maja 2019 r. (dwa dni do wyboru) – seminarium instruktorskie (SI)

  • 24 maja – 9 czerwca 2019 r. – szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL (A/H)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.