KALENDARZ SZKOLEŃ:

 • NON-STOP – odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

 • 22 września 2018r. – 27 stycznia 2019r.  – kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H)

 • 22 listopada 2018r. – 16 grudnia 2018r.  – szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora FI (A/H)

 • 19 stycznia 2019r. – 31 marca 2019r.  – szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL (A/H)

 • 10 – 11 stycznia 2019r.  – SMS – System Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji lotniczej

  UCZESTNICY/GRUPA DOCELOWA:
  1.    Personel kierowniczy organizacji
  2.    Personel monitorowania jakości
  3.    Personel poświadczający
  4.    Pozostały personel obszaru obsługi i zarządzania zdatnością
  5.    Kierownicy ds bezpieczeństwa
  6.    Inspektorzy nadzoru lotniczego

  CELE SZKOLENIA:
  1.    Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej
  2.    Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny ryzyka

  WYKŁADOWCA:
  Z 15 letnim doświadczeniem w lotnictwie w tym 8 lat w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.
  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
  16 godzin lekcyjnych
  PROGRAM  SZKOLENIA:
  Wdrażanie SMS w organizacji oraz informacje ogólne.
  Omówienie wymagań szczegółowych dla poszczególnych stanowisk.
  Kierownik Odpowiedzialny – Accountable Manager (CEO)
  Miejsce w strukturze SMS
  Różnica pomiędzy Safety Manager’m (SM) a Kierownik Jakości (QMS)
  Różnica pomiędzy Safety Manager’m (SM) a (Security Manager)
  Komitet bezpieczeństwa – (Safety Review Board)
  Zespół ds bezpieczeństwa – (Safety Action Group)
  Kierownicy służb – (Line Managers).
  Wszyscy pracownicy organizacji.
  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Polityka bezpieczeństwa i jej cele.
  Zaangażowanie kierownictwa.
  Kultura bezpieczeństwa, just culture.
  Eksponowanie zaangażowania kierownictwa w bezpieczeństwo.
  Zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka.
  Identyfikacja zagrożeń poprzez Program Analizy Bezpieczeństwa: obowiązkowe, dobrowolne i poufne raportowanie; badanie wypadków, incydentów, zdarzeń nienormalnych; FDA, audyty jakości i bezpieczeństwa, informacje z zakresu bezpieczeństwa własne i obce.
  Ocena ryzyka; określenie poziomu ryzyka – wysokie, średnie, małe.
  Matryca ryzyka ICAO, metoda analityczna.
  Zmniejszanie ryzyka – działania prowadzone poprzez: zmianę strategii, zmniejszenie ilości operacji, zastosowanie środków zaradczych (nowych technologii, treningu, procedur).
  Zapewnienie bezpieczeństwa.
  Podręcznik SMM,
  Rejestry i zestawienia – jak dokumentacja i zapis
  Uzyskanie raportu zwrotnego.
  Raportowanie obowiązkowe, dobrowolne, anonimowe jako 50% pracy SM.
  Mierzenie efektywności SMS.
  Analiza wartości założonych wskaźników bezpieczeństwa (wartości liczbowych i współczynników), analizę trendów na podstawie wyników.
  Zarządzanie zmianami i ich wpływ na bezpieczeństwo.
  Ocena potencjalnych zagrożeń wywołanych zmianami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  Audyty bezpieczeństwa i kontrole doraźne (plan audytów) i ich znaczenie w organizacji.
  Ciągle ulepszanie systemu bezpieczeństwa.
  Pro aktywna ocena: urządzeń, wyposażenia, dokumentacji i procedur w czasie audytów i przeglądów bezpieczeństwa.
  Szkolenia (wstępne, przejściowe i okresowe) personelu kierowniczego i personelu liniowego – różnice.
  Badania w obszarze bezpieczeństwa.
  Różnice w pojmowaniu kultury bezpieczeństwa przez kierownictwo i pracowników, celów bezpieczeństwa, zmian procedur.
  Badanie zdarzeń dla PKBWL oraz wewnątrz firmy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.