KALENDARZ SZKOLEŃ:

  • NON-STOP – odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 09 lutego 2019r. – 16 czerwca 2019r.  – kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A)

  • w planie – szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora FI (A/H)

  • 19 stycznia 2019r. – 31 marca 2019r.  – szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL (A/H)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.