KALENDARZ SZKOLEŃ:

  • NON-STOP – odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 15 września 2018r. – 9 grudnia 2018r. – kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 22 września 2018r. – 27 stycznia 2019r.  – kurs do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H)

  • 22 listopada 2018r. – 16 grudnia 2018r.  – szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora FI (A/H)

  • 6 grudnia 2018r. – 7 grudnia 2018r.  – szkolenie SMS

  • 19 stycznia 2019r. – 31 marca 2019r.  – szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL (A/H)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.