KALENDARZ SZKOLEŃ:

  • NON-STOP – odświeżenia kursu do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego liniowego ATPL(A/H) oraz do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL(A/H)

  • 14 września 2019 r. – 12 stycznia 2020 r.  – kurs do licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A)

  • 15 sierpnia 2019 r. – 08 września 2019 r. – szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora FI (A/H)

  • 21 września – 01 grudnia 2019 r. – szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego/śmigłowcowego PPL (A/H)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do kalendarza.